Menu Kalendář akcí 2022

Brněnská růže4. 9. 2014

Tento ročník byl spíše bilanční než soutěžící, kdy se v tomto ročníku představili vítězové ze všech předchozích let a společnost Vonekl s.r.o. k této příležitosti uspořádala výstavu růží, jak se měnily v předchozích deseti létech. Touto výstavou byla zahájena spolupráce na spoluorganizování této významné soutěže v Čechách a na Moravě. Jejím zakladatelem a duchovním otcem je Slávek Rabušic ve spolupráci se Střední odbornou školou v Bohunicích. Soutěž se koná pod záštitou Svazu floristů a květinářů ČR. Každým rokem společně zdokonalujeme úroveň této soutěže tak, aby došlo k propojení ducha soutěživosti lidí z květinářského oboru a propagace květin a floristiky u veřejnosti. Je tradicí, že soutěž se koná každým rokem na jiném místě, v budově s jiným architektonickým stylem a také, že v den soutěže se koná pro odbornou veřejnost pořádá vernisáž se společenským programem a vyhlášením vítězů.

Od jedenáctého ročníku je již tradicí i následná výstava pro veřejnost. Tzn. že samotná soutěž s vernisáží probíhá vždy v pátek a výstava pro veřejnost se koná v sobotu a v neděli. Při samotné soutěži je dbáno, aby byly vhodně zvolena témata, která jsou zajímavé pro soutěžící ale také aby vycházely z květinářské praxe a byly srozumitelné laické veřejnosti. Rovněž je dbáno aby soutěžící měli dobré zázemí pro práci a odborná porota složená z profesionálních floristů dohlížela na dodržování postupů a technik soutěžících. Společnosti Klia cz s.r.o. a Vonekl s.r.o. je poctou, že může podporovat tak významnou soutěž a přispívat k její profesionalitě.

Brněnskou růži můžete sledovat, také na facebooku: www.facebook.com/brnenskaruzeVonekl

Nahoru