Menu Kalendář akcí 2022
  • Semináře

Semináře, které připravujeme

O nových chystaných seminářích budete včas informováni na tomto místě.

O našich seminářích

Velmi dobře si uvědomujeme potřebu podporovat dovednosti a kvalitu při prodeji květin, tak aby koncoví zákazníci byli co nejvíce spokojeni a rádi se vraceli do květinářství pro další květiny.

Tuto myšlenku je možné dosahovat pouze tehdy, když lidé v květinářstvích budou velmi dobře ovládat své řemeslo, jak po stránce umění vázat a aranžovat květiny, ale také ve znalostech sortimentu a používání široké nabídky druhů a odrůd květin resp. aby se nebáli je využívat.

Proto společnost Vonekl s.r.o. aktivně podporujeme odborný růst našich zákazníků tím, že spojujeme ty, kteří umí, jsou úspěšní ve svém oboru (myšleno úspěšní domácí i zahraniční floristé) a jsou ochotní se o to podělit s těmi, kteří se chtějí vzdělávat a zdokonalovat. Prostřednictvím odborných květinových seminářů, ať už praktických nebo inspirativních, které společnost buď sama pořádá nebo podporuje a spolupracuje na těch, které jsou v souladu s konceptem společnosti o podpoře odborného vzdělávání zákazníků a prezentaci novinek. Namátkou jen malý výčet velmi známých jmen se kterými spolupracujeme na těchto seminářích ing Michal Haut, Petr Matuška, Petr Kopáč, Jarek Kokeš, Milan Dopita, ing Jana Jaroňová, Lucie Kulmanová, Viola Zeithamlová ale i nové tváře jako Karolína Flaschková, Tomáš Havala a další.

Velkým přínosem v oblasti praktických seminářů se zaměřením na zdokonalování floristických technik a vázání. je spolupráce se Slávkem Rabušicem, který byl mimo jiné i dlouholetým kantorem na střední odborné škole a praktické výuce se věnoval. Tyto semináře mají velmi dobrou úroveň a jsou účastníky velmi dobře hodnoceny jako přínos pro jejich zdokonalování se.


Nahoru