Menu Kalendář akcí 2022
 • About us

Historie firmy Klia a Vonekl

Začátek našeho podnikání sahá ještě do komunistického režimu, kdy už v té době manžel Josef Klíšť vyřídil živnostenské povolení na prodej jmelí, břízek, slaměnek a jiných kytiček, které jsme si sami vypěstovali.

A tak to vlastně vše začalo. Manželovi bylo v té době 36 let a mně 34, když jsme hned po revoluci, tj. v roce 1990, začali podnikat s kytičkami.

Aby v tom bylo jasno, udělám takový stručný přehled.

 • rok 1990 Začátek podnikání – pod obchodním názvem Klia.
 • rok 1991 Otevření maloobchodních prodejen s květinami v Bohuslavicích, v Píšťi, Dolním Benešově, Petřkovicích a v Hlučíně.
 • rok 1993 Zřízení velkoobchodu květin Klia v Bohuslavicích na Gajdovci a současně v Brně otevřen velkoobchod květin,obchodní název Vonekl na Bratislavské ulici. Po roce z důvodu nevyhovujícího prostoru, se stěhuje firma Vonekl na ulici Metodějovou.
 • rok 1996 Nevyhovující a stísněné prostory firmy Klia, nás nutí k výstavbě nového areálu velkoobchodu květin v Bohuslavicích.
 • rok 1997/leden Slavnostní otevření nové haly velkoobchodu květin Klia v Bohuslavicích.
 • rok 2003 Výstavba nového velkoobchodu květin Vonekl na Kšírové ulici v Brně.
 • rok 2004/leden Slavnostní otevření nového velkoobchodu květin Vonekl v Brně.
 • rok 2008/září Otevření pobočky Klia velkoobchodu květin v Ostravě na ulici Hlučínské.
 • rok 2011/červen Otevření pobočky Klia velkoobchodu květin v Praze (areál Pragorentu, pronajaté prostory) v Horních Počernicích.
 • rok 2014 Připrava nového projektu pro stabu velkoobchodu v Praze

Vychovali jsme dva syny – Petra a Jiřího. Oba dva pokračují v tom, co jsme s manželem pracně vybudovali.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na rozvoji a úspěchu firem Klia a Vonekl.

Josef a Anna Klíšťovi – majitelé firmy
Bohuslavice u Hlučína

Up